положиться


положиться

Słownik polsko-rosyjski. 2013.